Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia

Artikel, Umum

Sakaratul Maut Dan Kematian Kafir Atau Fajir

 

Sakaratul Maut dan Kematian Kafir atau Fajir

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan pengikut mereka yang setia sampai hari kiamat, Amma ba´du:

Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir (banyak dosa), apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para Malaikat dari langit yang sangat keras lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka…Para malaikat itu duduk disamping calon mayit sejauh mata memandang…

Kemudian datang Malaikat maut -Alaihis Salam dan duduk disamping kepalanya seraya berkata: “Wahai jiwa yang busuk keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah”…Ruh itupun terkejut…Lalu Malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak cabangnya dari kain yang basah sehingga terputuslah urat-urat dan ototnya…

Malaikat itupun mengambil ruhnya dan langsung memasukkannya kedalam kain kasar (yang dari neraka itu)…Keluar dari ruh itu bau yang sangat busuk seperti bau paling busuk yang pernah ada dimuka bumi ini…Para Malaikat lalu membawa ruh itu naik, tiadalah melalui rombongan Malaikat melainkan mereka selalu bertanya: “Ruh siapa yang busuk ini?”…Para Malaikat yang membawanya menjawab: “Ini ruhnya Fulan bin Fulan”, dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia…Malaikat yang membawanya menyebutkan keburukan-keburukanya selama di dunia…Keburukan-keburukannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia bahkan dengan alam semesta…

Semua malaikat diantara langit dan bumi melaknatinya (mengutuknya), juga semua malaikat yang di langit…Ditutup untuknya pintu-pintu langit…Masing-masing penjaga pintu berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak lewat melalui pintunya….

Tatkala telah sampai di langit dunia mereka meminta agar dibuka pintunya dan ternyata tidak dibukakan…Kemudian Rasulullah -Shallallaahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam membacakan: “Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk sorga, hingga unta masuk ke lubang jarum.” (QS.Al-A´raaf: 40)….Lantas Allah berfirman: “Tulislah catatan amalnya di sijjiin, dibumi yang paling bawah”,…Kemudian dikatakan: “Kembalikan hambaKu ke bumi karena Aku telah berjanji bahwa Aku menciptakan mereka darinya (tanah) dan mengembalikan mereka kepadanya serta mengeluarkan mereka darinya pula pada kali yang lain”…

Lalu ruhnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi, kemudian Rasulullah -Shallallaahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam membacakan ayat: “Dan barangsiapa menyekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” (QS. Al-Hajj: 31)…Dikembalikan ruh itu ke jasadnya sehingga ia mendengar suara alas kaki orang-orang yang pulang dari mengantar jenazahnya…

Sekarang ia sendirian di kuburnya…Gelap…Sempit…Pengap…Ada cacing…Ada kalajengking….Kemudian datanglah dua Malaikat, Munkar dan Nakir, yang sangat keras…Dua Malaikat yang sangat keras dan membentaknya serta mendudukkannya seraya bertanya: “Siapa Rabb-mu?”…Ia menjawab: “Ha…ha…Saya tidak tahuuuu.”…Malaikat bertanya lagi: “Apa Dien-mu?”…Ia menjawab: “Ha…ha…Saya tidak tahuuuu”. Kedua malaikat itupun bertanya lagi: “Siapa orang yang diutus kepadamu?”…Ia tidak tahu namanya, lalu malaikat mengatakan: “Muhammad!”…Orang itu menjawab: “Ha…ha…Saya tidak tahuuuu, saya mendengar orang-orang mengatakan itu. !”…Lalu dikatakan kepadanya: “Anda tidak tahu dan tidak mau membaca (belajar).”…Kemudian terdengarlah seruan dari langit: “Ia berdusta, berilah ia hamparan dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke neraka.”…Lalu sampailah kepadanya panas dan racun-racun neraka dan kuburnya disempitkan sehingga terpatah-patah tulang rusuknya…

Setelah itu datang kepadanya seorang yang berwajah buruk, berpakaian jelek dan berbau tidak enak seraya berkata: “Kabar buruk bagimu, ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu.”…Orang itu (si mayit) bertanya: “Siapa kamu? semoga Allah memberi kabar buruk kepadamu, wajahmu mendatangkan keburukan.”…Ia menjawab: “Aku adalah amal burukmu, Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan kamu lambat dalam ketaatan kepada Allah, cepat dalam kemaksiatan, lalu Allah membalasimu dengan keburukan.”…Kemudian ia (si mayit) dikuasai oleh seorang yang buta, tuli lagi bisu (maksudnya tidak berbelas kasihan) yang ditangannya ada batang besi, sekiranya dipukulkan ke gunung pasti menjadi tanah…Lalu dia memukulnya dengan sekali pukulan sehingga ia menjadi tanah, kemudian Allah mengembalikannya seperti semula…Lalu dia memukulnya lagi dengan pukulan yang lain, sehingga ia (orang kafir atau fajir) berteriak (kesakitan) dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin….Kemudian dibukakan untuknya pintu neraka dan ia diberi hamparan dari neraka…Ia berkata: “Ya Rabb, Janganlah terjadi kiamat.”… Ia tidak ingin segera kiamat karena ia yakin akan mendapat adzab yang lebih dahsyat dari adzab kubur…Tapi, Allah telah menetapkan bahwa seseorang harus tinggal di kubur dulu, di alam barzakh, sampai kiamat besar…Setelah itu dihisab dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuantannya…Orang kafir atau fajir akan masuk neraka jahannam yang panasnya tiada tara…Ia tidak hidup di dalamnya dengan kehidupan yang layak dan tidak pula mati yang memungkinkannya untuk beristirahat…Ia hanya merasakan siksa dan siksa…Allah murka kepadanya…

Inilah perjalanan hidup yang pasti kita lalui…Ini bukan dongeng, tapi kenyataan…Percaya atau tidak?…Semoga bermanfaat…

Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu…Curahkan shalawat dan salamMu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya…Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran Beliau lahir dan batin…Wafatkan kami di atas agama Beliau…Kumpulkan kami dalam kelompok Beliau…Masukkanlah kami dalam syafa’at Beliau…Berilah kami minum dari Al-Haudl (telaga) Beliau, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misk, yang jumlah bejana-bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barangsiapa minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya…Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama Rasulullah -Shallallaahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam, bersama para Nabi, shiddiiqiin, syuhada’ dan shalihiin…Ya Allah, tulislah itu semua untuk kami, kedua orang tua kami dan semua kamum muslimin….

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari adzab neraka jahannam…Dari adzab kubur…Dari fitnah kehidupan dan kematian…Dan dari fitnah al-masih Dajjal…

Ya Allah…Wahai Yang Maha Pemaaf…Wahai Yang Maha Pengampun…Wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang…Wahai Yang Maha Menerima Taubat…Sungguh ampunanMu lebih luas dari dosa-dosa kami dan rahmat kasih sayangMu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami…Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah kami…

Ya Allah, kami memohon kepadaMu semua kebaikan yang datang secara tiba-tiba, yang perbendaharaannya ada di TanganMu, yang cepat dan yang lambat yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, yang telah dimohon oleh hamba dan NabiMu Muhammad -Shallallaahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam dan hamba-hambaMu yang shalih…

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari semua keburukan yang datang secara tiba-tiba, yang perbendaharaannya ada di TanganMu, yang cepat dan yang lambat yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, yang telah berlindung daripadanya hamba dan NabiMu Muhammad -Shallallaahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam dan hamba-hambaMu yang shalih…

Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan…Bersihkanlah amal kami dari riya’…Bersihkanlah lisan kami dari berdusta dan ghibah…Bersihkanlah mata kami dari berkhianat…Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada….

Ya Allah, kami memohon kepadaMu husnul khotimah dan kami berlindung kepadaMu dari suu’ul khotimah…

Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari adzab neraka…

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan pengikut mereka yang setia sampai hari kiamat dan segala puji hanya bagi Allah.

Abdullah Saleh Hadrami

Malang, Selasa 5 Rajab 1429 / 8 Juli 2008

Video Belajar Iqro Belajar Membaca Al-Quran

KLIK GAMBAR UNTUK MEMBELI FLASHDISK VIDEO BELAJAR IQRO, ATAU HUBUNGI: +62813 26 3333 28