Syarat Bayar Utang dengan Kelebihan

Bayar Utang dengan Kelebihan Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya memberi kelebihan ketika pelunasan utang.  Diantaranya hadis dari Jabir bin … Continue reading Syarat Bayar Utang dengan Kelebihan