Syirkah Dan Hukum-hukumnya (kerjasama Permodalan)

Syirkah dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada perjanjiannya, dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. … Continue reading Syirkah Dan Hukum-hukumnya (kerjasama Permodalan)